Po předchozím článku, kde jsme psovi vyskládali cestu salámem se dnes pustíme do pokračování. Předpokládám, že pes bez problémů chodí od jednoho salámu se druhému a vždy hledá další kolečko dále po Vaší stopě. Pokud je tomu opravdu tak, můžeme pokračovat. Psovi připravíme stejným způsobem další stopu. Takže, znovu psa přivážeme tak, aby stopu neviděl. Vybereme začátek asi pět metrů od kraje pole či louky. Značku začátku stopy zapíchneme opět vlevo. Vyrazíme přímým směrem a zhruba po 3-4 krocích klademe kousky salámu. Délka stopy by neměla přesáhnout 25 kroků. Na konec opět umístíme větší hromádku odměn. Jde nám o to, že pes se snaží na známí povel „Stopa“ hledat kousky salámu, které se vždy k jeho překvapení nachází tam, kde jste procházeli. Pokud najde jeden a pochopí, že když půjde po Vaší pachové stopě dojde k dalšímu, můžete přistoupit opět ke stížení stopy (to znamená prodloužit interval kladení pamlsků a celkově prodloužit délku stopy). Na konci stopy vždy musí následovat obrovská pochvala. V této fázi nepouštějte psa více jak 2-3 metry před sebe (i když stopovací vodítko je 10 metrů dlouhé). Pes se pouští na krátkou vzdálenost z toho důvodu, aby jste ho mohli ovlivnit, dělá-li něco špatně (odchází ze stopy, kličkuje atd.).

Tímto stylem můžete pokračovat, až do té doby, kdy na stopu položíte pouze pamlsky na konec (může to být doba 1 a více měsíců s přihlédnutím na plemeno a na intenzitu výcviku). V této době je možné již nacvičovat předměty. Jedná se o předměty, které při kladení stopy položíte přímo na zem tam, kde šlapete stopu (jak má vypadat předmět na stopu se dozvíte v článku Pomůcky pro výcvik psa III.) Tyto předměty lze nacvičovat jak na stopě, tak i nezávisle při procházce. Jednodušší to pro psa bude rozhodně na stopě, kdy pole či louka, dlouhé vodítko a vůbec celková atmosféra je vždy stejná (pes již dopředu pozná, že půjde stopovat).

Nácvik předmětů

Tyto předměty musí mít pach kladeče. Jednoduše řečeno, když půjdete na stopu, tak alespoň 30 min. předem si předměty uschovejte v kapse kalhot nebo bundy (doporučuji kalhoty, taková zimní bunda čerstvě vypraná, moc vašeho pachu po kapsách nemá). Pokud předměty na stopu donesete v igelitovém pytlíku (i když, budou přímo na těle psovoda), tak to psovi velmi výrazně ztížíte. Uvědomte si, že u předmětu je důležitý Váš pach, ne jestli je čistý nebo špinavý (igelit jen velmi málo propouští Váš pach).
Předměty pes může označovat zvedáním (kdy pes může stát, sedět nebo aportovat) nebo označením (kdy pes může stát, sedět nebo ležet). Kombinace těchto dvou způsobů je chybou. To znamená, že pes v prvním případě přijde k předmětu a uchopí ho do zubů a buďto zůstane stát, nebo si sedne popřípadě vám předmět donese (aportuje). V druhém případě si po nalezení předmětu u něho sedne, lehne nebo zůstane stát.

Jak na to

Budu předpokládat, že psa chcete naučit předměty označovat a to lehnutím (zdá se mi to nejjednodušší). Zde je předpoklad, že pes částečně tento cvik ovládá (Lehni). Znovu je třeba připravit stopu a na konci této stopy, kde pes míval hromádku pamlsků, položíte předmět (s Vaším pachem) a pod něj zase umístíte několik pochutin. Když dojdete se psem (psa na vodítku nepouštějte více jak 2 kroky před sebe , z důvodu rychlého zásahu, právě u předmětu)až ke konci stopy, zkraťte si vodítko tak na 1 krok. Ve chvíli, kdy pes začne čuchat k pamlskům umístěných pod předmětem, zavelte povelem lehni a psovi co nejrychleji pomozte do této polohy (zatlačením na kohoutek). Pokud Váš pes tento povel nezná, budete muset použít jinou variantu označování nebo ho nejdříve naučit tento povel.
Tímto způsobem v několika následujících dnech nácvik zopakujte a vždy po psovi chtějte, aby si na konci stopy nejdříve lehl a teprve potom dostal pamlsky. Pokud je pes rychlejší než Vaše reakce, tak můžete pamlsky umístit do nějaké krabičky s víčkem (po lehnutí u předmětu otevřete víčko a psovi nabídnete pamlsek).

Autor: Pavel Sedlák
Zdroj: www.mujpes.cz