Jak na ZM (IX) Nástup, Pomůcky, Povelová technika

Poslušnost na zkoušce ZM vždy začíná nějakým nástupem (nezaměňovat s nástupem na začátku zkoušky). Už podle nástupu se většinou pozná, jak mnoho jste zkušení a jak znáte zkušební řád. Proto se snažte, aby nástup byl z vaší strany co nejdokonalejší.

Na zkoušku ZM nastupuje jeden psovod za druhým. Ten co je v pořadí před vámi jde cvičit a vy se na něj díváte z povzdálí (pokud nejste první). Až dojde k cviku “ dlouhodobé odložení“ nastupujete vy. Cvičíte, zatímco psovod, který byl před vámi, právě provádí odložení. Váš nástup na scénu bude již také celkově hodnocen. Proto se snažte, aby jste vodítko drželi v pravé ruce, psovi neustále neopakovali povely, příliš se psem cukali apod. Volným tempem přijděte k rozhodčímu (čelo proti čelu) , posaďte psa k noze a vodítko si přendejte do LEVÉ ruky (při hlášení rozhodčímu vodítko vždy v levé ruce). Proveďte hlášení : Psovod Josef Novák se psem Alíkem ze Lhoty je připraven k vykonání poslušnosti dle zkoušky ZM. Psa přivolávám za pochodu k noze resp. za klidu s předsednutím (dvě možné varianty viz. předchozí články Jak na ZM). Rozhodčí vám může podat ruku, aby přezkoušel reakce psa. Dále vám řekne něco ve smyslu „postupte prosím na výchozí bod“. To většinou znamená nějakou značku, odkud vychází všichni psovodi. Dojdete se psem na výchozí bod a psa usměrníte k noze. Při popocházení dbejte na to, aby jste psovi udělovali ty pravé povely a zbytečně se ho nedotýkali. Pokud pes jde na prověšeném vodítku, vypadá to mnohem lépe, než když psa na výchozí bod dotáhnete a pak ho násilím posadíte ( i to můžete dopředu nacvičit, stačí požádat nějakého kolegu, který vám bude dělat pomyslného rozhodčího).
Uvědomte si, že na zkoušce ZM vám vždy velí rozhodčí! Proto vždy reagujte jen na povely rozhodčího.
Nyní jste připraveni k vykonání cviků poslušnosti dle ZM. Na pokyn rozhodčího vyrážíte, vodítko v pravé ruce, psa u levé nohy na mírně prověšeném vodítku. Začíná první cvik, čímž většinou bývá přivolání (tím se budeme zabývat v dalším díle).

Pomůcky

Hodně starostí si ušetříte, pokud zvolíte vhodné pomůcky. Předně by to měl být kovový jednořadý obojek nastavený na nestahování (jiný obojek zkušební řád nepřipouští). Pokud přijdete s koženým, může se Vám stát, že zkoušku neprodleně ukončíte. Vodítko volte tak, aby jste ho mohli pověsit na levé rameno k pravému boku (opět předepisuje zkušební řád) nebo pohodlně uschovat do kapsy (délka cca 120 cm).
Připravte si aport!!! Aport je nutné přinést na cvičiště před zahájením. Na zkoušce ZM je možno použít jakýkoli předmět, který není výstroj nebo hračka psa. Balónek je povolen. Snažte se na cvičišti umístit aport tak, aby psa během jiných cviků nerozptyloval (myslím tím: pustím psa a ten okamžitě běží k balónku, který jsem položil vedle překážky, uchopí balón a na nějaké přivolání můžu zapomenout).
Více pomůcek k této části nepotřebujete.

Povelová technika pro činnost psa

Povely pro jednotlivé cviky určuje zkušební řád a psovod je POVINEN je používat. Povely dává psovod psu (zpravidla) na pokyn rozhodčího. Opakování povelu snižuje, případně anuluje, bodové hodnocení. Za opakování povelu se rovněž považuje setrvání psovoda v poloze povelu, růžné úkroky, posunky nebo jiné působení na psa. Chválení psa je povoleno pouze po ukončení cviku a to 1x krátce. Oslovení psa jménem před povelem je u zkoušky ZM možné (doporučuji si na to nezvykat) a to pouze jednou před započetím cviku. Povely pro činnost psa rozdělujeme na povely zvukové a na povely posunkové. Při cvicích dává rozhodčí psovodovi pokyn k provedení cviku, tak, aby neovlivňoval činnost psa.

Na konec dám jeden tip, který jsem již zmiňoval: Běžte se podívat, jak takové zkoušky probíhají a vše vám bude mnohem jasnější. Uvidíte, že zkouška ZM je opravdu Základní minimum.

Autor: Pavel Sedlák
Zdroj: www.mujpes.cz