Jak na ZM (VI) Lomy na stopě

Stopy nevedou jen rovně. Váš pes opravdu musí sledovat stopu, která může i zatáčet. Takže jak na to?

Z praktického hlediska by pes stopař měl sledovat nějakého padoucha, popřípadě někoho zachraňovat. Předpokládáme, že pachatel by určitě nešel rovně ani přes pole či louku, natož někde v lese. Z toho důvodu se na stopách zkouší lomy. Lom na zkoušce ZM je vždy v pravém úhlu. Na lomu nesmí být oblouček. I zastavování při provádění lomu je chybou (neplatí při nácviku). Samozřejmě nebudeme psa mást tím, že jednoho krásného dne na stopě provedeme obrat o 90 stupňů a psovi to ani neřekneme. Pes, kdyby na takovou stopu vyrazil (i když by chodil dobře rovné stopy), by byl dozajista zmaten, co se najednou stalo s pachem. Aby k takovému překvapení nedošlo, je to třeba psovi vysvětlit. Předně v žádném případě nezačneme od lomu 90 stupňů. Malá odbočka, spíše oblouček by měl pro začátek stačit. Našlápněte stopu, kde asi v polovině mírně odbočíme. Při odbočení si snažte zapamatovat toto místo tak, aby jste ho poznali i za pár minut, když půjdete se psem (pes bude na lomu o to dřív jak moc je před Vámi). Pokud pes bude mít problémy se ztrátou pachu, okamžitě si ho zkraťte na vodítku a naveďte do správného směru (máte-li psa puštěného na 10 metrů, velice těžko se Vám s ním bude manipulovat). Jestli pes znovu objeví stopu, nechte ho zase zvětšit vzdálenost mezi Vámi. Na lomu většinou nemá cenu cukat, nebo na psa nějak negativně působit. To psa většinou vyvede z míry natolik, že je lepší ten den stopování zanechat. Jak jste si určitě všimli, nejdůležitější je zapamatovat si místo, kde jste provedli lom. Jestliže budete psa nutit odbočit na jiném místě než vede stopa, velmi vážně ohrozíte další výcvik.

Další stopu, kterou budete klást, opět lehce (ale o něco víc než předchozí) zatočte na jednu ze stran. Průběžně procvičujte odbočky doleva či doprava při různém směru větru. Po zhruba 20 – 30 opakování (pokud pes stopu zvládá samostatně), by jste se měli dostat k tomu, že lom bude proveden do oblouku (poloměr 1- 2 metry), kdy ramena stopy budou svírat úhel 90 stupňů. Na obloučky psa zbytečně nezvykejte. Snažte se co nejrychleji přejít do ostrého lomu, který nemusí být oněch 90 stupňů. Prakticky to vypadá tak, že při nášlapu dojdete na místo lomu a téměř na místě (bez zastavování) se otočíte určeným směrem a ihned pokračujete v nášlapu. Jak už bylo psáno, když půjdete se psem, na místě lomu si zkraťte vodítko (toto zkracování nesmí trvat věčně, jinak by pes poznal že se blíží lom) a počkejte co pes bude dělat. Pokud se vydá opačným směrem než vede stopa, něžně ho vodítkem usměrněte do správného směru. Po provedení lomu ho nezapomeňte pochválit (bez zastávky). Někteří psi odbočují na opačnou stranu zcela záměrně. Nazývá se to „ověřování lomu“ . Pes si tímto ověřuje zda stopa vede skutečně na opačnou stranu než právě ověřuje. Tento jev není na zkouškách brán příliš pozitivně, a proto se snažte, aby pes odbočoval na co nejmenší vzdálenost (nejlépe vůbec). Ověřování lomu si nespleťte s pouhou nevědomostí psa kam lom vede.

Při nácviku lomů se vyhněte jakékoli agresi vůči psu (platí pro celou stopu i jinde). Pokud Vás vyruší zvěř nebo něco jiného, přivolejte si psa k sobě (popřípadě dotáhněte na stopovačce) a spíše uklidňujícím tónem popřípadě pamlskem odpoutejte jeho pozornost od rušivého elementu. Při nácviku lomů nijak nespěchejte a buďte trpěliví. Neudělejte tu chybu, jako mnoho psovodů před Vámi, že začnete téměř od 90 stupňového lomu ihned na začátku výcviku stopy.

Uvědomte si, že při lomech hraje výraznou roli vítr. Na každou část stopy fouká z jiné strany. Pokud vyrážíte s větrem v zádech a lom bude do leva, tak první část bude mít pes vítr v zádech a druhou část mu bude odvívat doprava. Tudíž může na lom zareagovat později, než je skutečný lom (cca 0,5 – 1m) z důvodu odnášení pachu větrem (podle mého názoru se toto týká až starších stop, ale pro úplnost jsem to zde uvedl). Naopak pokud vyrážíte proti větru a odbočujete doleva, tak psovi fouká vítr ze předu a následně doleva. Tudíž může na stopu zareagovat o něco dříve než je skutečný lom.

Autor: Pavel Sedlák
Zdroj: www.mujpes.cz