Jak na ZM (VIII) Cviky poslušnosti

Jedná se o čtyři základní a o jeden trošku těžší cvik. Dnes si jen popíšeme jednotlivé cviky a teprve v dalších dílech se budeme věnovat jejich nácviku. Bude to:

Přivolání psa

Pes má na povel přerušit veškerou činnost a vydat se rychle a nejkratší cestou k psovodovi. Zde je možné psa přivolávat dvěma způsoby:
-v klidu tj. psovod stojí na místě a přivolává psa, který má usednou ihned před něj. U této varianty se používá povel “ ke mně“
-za pohybu tj. Psovod po vypuštění psa dále pokračuje v chůzi a na pokyn rozhodčího přivolá psa, který se má přiřadit za pohybu k psovodově levé noze a dále společně pokračovat ve stejném směru a rytmu. U této varianty se používá povel “ k noze“.

Pes se musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda, jinak je cvik anulován. Na toto spousta psovodů zapomíná a zbytečně tak přichází o body ihned po začátku poslušnosti. Přivolání se provádí až na pokyn rozhodčího. Proto bych zmínil ještě jeden cvik, který psa musíte naučit. Jde o to, aby pes reagoval na povel „Volno“ odběhnutím alespoň ze zmíněných deseti kroků. Někdo s tím může mít neuvěřitelné problémy. U zkoušky ZM můžete zvolit jeden z těchto způsobů. Maximální počet bodů je 10. Můžete použít jak povel zvukový, tak povel posunkový viz. NZŘ.

Ovladatelnost psa na vodítku

Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru, pohybového rytmu a při obratech na místě. U tohoto cviku se používá povel „K noze“ a to při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu, zastavení a obratech na místě.
Pes má chodit na prověšeném vodítku vedle psovodovi levé nohy tak, aby byl neustále svým pravým ramenem na úrovni myšlené osy mezi koleny psovoda. Nesmí předbíhat či zůstávat pozadu, překážet psovodovy v pohybu nebo se pohybovat ve větším odstupu než 20 cm. Psovod drží vodítko v pravé ruce.
Pro někoho to může vypadat děsivě, ale není to zase takový problém psa naučit Maximální počet bodů je 10, můžete použít i posunek (tj. tlesknutím levé ruky do levého stehna)

Sedni-lehni-vstaň

Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy lehni, sedni a vstaň. Cvik se provádí u levé nohy psovoda tak, aby nedošlo ke změně stanoviště psa. Cvik se prověřuje několikerým provedením každé polohy. Povely jsou “ Sedni“ „Lehni“ „Vstaň“ a psovod může využít i posunků. Maximální počet bodů je 10. Psovod cviky provádí až na povel rozhodčího.

Aport volný

U této zkoušky se je možné použít libovolného předmětu, kromě hračky nebo části výstroje (míček je povolen). Aport je nutné odhodit nejméně do vzdálenosti 10 kroků. Provedení cviku se dělí do čtyř částí, k jejichž provedení dává pokyn rozhodčí. Jsou to odhození předmětu , vysílání psa k přinesení předmětu („Aport“), odebraní předmětu(„Pusť“), usednutí psa k noze psovoda(„K noze“). Při odhazování předmětu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda. Pes vybíhá pro předmět a po uchopení se vrací co nejkratší cestou k psovodovi, kde usedá těsně před psovodem aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. Nesmí též přijít do fyzického kontaktu s psovodem. Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává v téže poloze sedět. Na další povel usedá pes k levé noze. Maximalní počet bodů je 10, možno používat i posunky.

Odložení psa

Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na stanoveném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Základním požadavkem je, že pes nesmí opustit místo na vzdálenost více než tří kroků. Přitom není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně. Při této zkoušce odcházíte 15 kroků od psa, kde zůstáváte stát čelem ke psu. Během odložení jiný pes provádí cviky poslušnosti, ne blíže jak 20 kroků. Nesmíte na psa nijak působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. Rovněž nelze u psa ponechat žádný předmět (i vodítko). Pro odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků. Povel „Zůstaň“, možnost použít i posunek.

Klid psa při střelbě

Střílí se jedenkrát při cvicích poslušnosti a to při ovladatelnosti a jedenkrát při dlouhodobém odložení. Klid psa při nárazovém zvuku se hodnotí v průběhu celých zkoušek.

Přesuny

Přesuny mezi jednotlivými cviky absolvuje pes na vodítku. Vyžaduje se přesné provedení ovladatelnosti.

Doufám že jste se nezalekli. Vzhledem k tomu, že tato zkouška má být jakousi zkouškou vloh, nebývá rozhodčími hodnocena tak tvrdě. Každý rozhodčí ví, že nemá smysl odrazovat psovody v další činnosti v kynologii a proto většinou bývají shovívavý, jak k vaším výkonům, tak i k výkonům psa. Ovšem, nic nedostanete zadarmo.

Autor: Pavel Sedlák
Zdroj: www.mujpes.cz