Jak na ZM (X) Přivolání psa ke mně

Předem upozorňuji, že předmětem tohoto článku není naučit psa přivolání. Předpokládá se, že pes již alespoň částečně na tento povel reaguje. Půjde zde o rady, jakou metodu zvolit a jak ji správně provést.

U zkoušky ZM je možný dvojí způsob provedení (jak již jsem zmiňoval).

První způsob je přivolání při klidu psovoda ( povel „ke mně“)

Cvik začíná již tím, že vám rozhodčí řekne „pochodem vchod“. Se psem se rozejdete a na další pokyn se zase zastavíte. Opět na pokyn rozhodčího odpoutáte psa a sdělíte mu, že se může volně pohybovat (nejlépe povelem „volno“). Pes by měl reagovat odběhnutím nejméně na 10 kroků. Pokud se tak stalo, tak na další pokyn psa přivoláte povelem “ ke mně“. Pes musí přiběhnout co nejrychleji a co nejkratší cestou a usednout těsně před vás. Na další pokyn psa usměrníte k noze a opět na pokyn připoutáte a zase na pokyn se rozejdete určeným směrem k dalšímu cviku.
Takto by to mělo vypadat, ale je mi naprosto jasné, že pokud by to tak bylo, tento článek by jste nečetli.

První zádrhel: Pes se od vás nechce vzdálit.

Uvědomte si, že povel „volno“ je taky cvik. A tudíž ho musíte nacvičit. Můžete k tomu použít nějakou hračku psa, o kterou má zájem, nebo pamlsek. Před příchodem na cvičiště (nebo tam, kde cvičíte) umístěte tak, aby to pes neviděl, batoh a něj položte odměnu. Přiveďte psa a asi pět metrů od batohu a zavelte povel „volno“. Pes by měl reagovat tak, že se rozejde k batohu a uchopí (sežere) odměnu. Cvik několikrát zopakujte, max. však 3x za den a to nejlépe s velkými časovými intervaly. Pokračujte tak, že pamlsky (hračky) schováte do batohu. Opět psa přivedete na cvičiště a zavelíte již pro psa známější povel “ volno“. Psa lehce překvapí, že hračka není na svém místě, proto neváhejte a hračku rychle vyndejte z batohu a odměňte psa (opět opakovat, tak aby pes na povel volno zamířil k batohu a věděl, že v něm je hračka). Další fáze je, že batoh i s hračkou schováte za nějakou lavičku strom tak, aby nebyl na první pohled vidět (samozřejmě prodlužujeme vzdálenost psa a batohu). Pokud začne hledat, máte vyhráno. Takže, přijdete na cvičiště a na povel „volno“ pes vyrazí a začne hledat svoji odměnu. Až se vzdálí na vzdálenost min. 10 kroků ( v nácviku doporučuji alespoň 20 kroků), použije povel pro přivolání a psa přivolejte.
Některé psy tato hra tak zaujme, že nemusí reagovat na váš povel „ke mně“. V tomto případě vytáhněte pamlsek z kapsy a psa po příchodu řádně odměňte. Určitě nedoporučuji různé házení předmětů, odhánění psa a takovéto metody. Vycházejte z jednoho: pokud budete dělat neobvyklé pohyby (mávat rukama a u toho křičet „bež pryč“ atd.) psa jenom zaujmete a s jeho odchodem se můžete rozloučit. Když mu něco házíte, tak opět psa učíte, aby v žádném případě neodcházel a čekal až ho začnete bavit. Na zkouškách nic odhazovat nesmíte.

Druhý zádrhel: Pes nereaguje na přivolání.

Jak jsem zmínil, nebudu zde vysvětlovat co dělat, když pes přivolání nemá (až v nějakém dalším článku). Zmíním se zde pouze o technice jak psa přivolat dle zkušebního řádu. Pes by si měl sednout těsně vedle vás, tudíž již v nácviku dbejte na to, aby to tak bylo. Jestli pes přijde, posadí se metr od vás a to ještě nakřivo, máte (v nácviku) neustále možnost začít ustupovat. Ustoupíte o dva kroky a opět psovi zopakujete povel (již tak, aby poznal, že něco není v pořádku tj. hrubší hlas). Donutíte ho k přesnému vykonání cviku a teprve potom ho odměníte. Tím donucením myslím např. to, že ho chytnete za obojek a přitáhnete ho na správné místo. Nezapomeňte na to, že po tomto cviku následuje přiřazení psa k noze (na pokyn rozhodčího). Jde o oběhnutí nebo přisednutí k vaší levé noze.

Po tomto cviku můžete psa 1x krátce pochválit (slovně i poplácáním po hrudníku). Nezapomínejte na to, a snažte se toho co nejvíce využít pro váš prospěch. Pes, kterého normálně chválíte a nejednou přestanete, může být naprosto zmatený. Jen pozor na to, aby pes po pochvale nezačal skákat nebo odbíhat.

U zkoušky ZM můžete psa před povelem oslovit jménem. Na dalších stupních zkoušek již to možné není. Oslovení můžete využít k tomu, že psa upozorníte na nějakou následnou činnost.

Autor: Pavel Sedlák
Zdroj: www.mujpes.cz