Jak na ZM (XI) Přivolání psa k noze

Pokud patříte mezi ty, co jim jde lépe přivolání „k noze“ můžete si na zkoušce ZM vybrat právě tento způsob. Pro ty co neví o co jde připomenu (minulé díly naleznete v archivu článků). Povely k udělení volna a k přivolání jsou následující: „volno“, „k noze“

Psovod vyrazí na povel rozhodčího určeným směrem se psem na vodítku u levé nohy. Na pokyn rozhodčího odpoutá psa. Neustále pokračuje v chůzi se psem u nohy. Na další povel udělí psovi volno a dál se řídí jen povely rozhodčího. Pes se musí vzdáli nejméně 10 kroků od psovoda. Opět na povel rozhodčího přivolává psa k noze (za chůze). Pes se musí přiřadit k jeho levé noze (lopatka-koleno) a pokračovat s psovodem až do zastavení (povel pro zastavení vydává opět rozhodčí).

Těžko říci, který ze dvou způsobů je snadnější (přivolání „k noze“ versus „ke mně“). Zaleží opravdu na vás, který ze dvou způsobů zvolíte.
Cvik se většinou učí tak, že se uchopí pamlsek do pravé ruky a psovod se otočí čelem ke psu (zde se předpokládá, že již pes umí přivolání „ke mně“). Vydává povel „ke mně“. Po té co pes přibíhá k němu, právě když je tak 2 metry od něj, který za, zavelí se povel „k noze“ a začne se otáčet po směru hodinových ručiček s tím, že neustále ukazuje psovi pamlsek přes levé rameno (spíše levý loket), kdy pamlsek neustále držíte v pravé ruce. Jde o to, aby se pes plynule navedl k levé noze a dále pokračoval v chůzi. Pamlsek se psovi dává vždy z pravé ruky. Povel „ke mně“ je zde nutno považovat za povel pomocný, tudíž se časem, kdy již pes reaguje na povel „k noze“, odstraní. Toto krátce o přivolání za pohybu.

Na co si dát pozor

Po udělení volna, pes nikam neodbíhá. K této problematice byla věnována podstatná část předchozího článku v tomto seriálu (najdete v archivu článků).

Vhledem k tomu, že se pes může pohybovat na volno a psovod se taky pohybuje, nejde předem určit do jaké vzájemné polohy se dostanou. Tudíž se může stát, že právě v době, kdy si rozhodčí vzpomene, že se má pes přivolat, se pes bude nacházet před psovodem. Z toho plyne jedna věc. Neučte psa jen přibíhat k noze zezadu (tak to bývá nejpřirozenější). Snažte se psa učit, že přivolávat ho můžete i když je vpředu, vlevo nebo vpravo.

Další problém bývá s pokračováním chůze u nohy bez vodítka. Pes většinou přiběhne k noze, ale po dvou krocích opět odbíhá. Většinou z toho důvodu, že psovod zatím necvičil chůzi u nohy bez vodítka. Takže náprava také většinou spočívá v procvičování cviku chůze u nohy bez vodítka.

Problém, kdy pes po příchodu k psovodovi začne skákat po pamlsku, se musí odstraňovat již v začátcích tohoto cviku. Nejlépe vhodným cukáním vodítka, tak aby pes pochopil, že pamlsek dostane jedině v případě, že půjde klidně vedle nohy. Pes by se po příchodu neměl o psovoda otírat nebo se ho jinak dotýkat. Dále by po zastavení měl v klidu sedět a čekat, až ho psovod připoutá na vodítko.

Problém, kdy pes po příchodu k psovodovi začne skákat po pamlsku, se musí odstraňovat již v začátcích tohoto cviku. Nejlépe vhodným cukáním vodítka, tak aby pes pochopil, že pamlsek dostane jedině v případě, že půjde klidně vedle nohy. Pes by se po příchodu neměl o psovoda otírat nebo se ho jinak dotýkat. Dále by po zastavení měl v klidu sedět a čekat, až ho psovod připoutá na vodítko.

Autor: Pavel Sedlák
Zdroj: www.mujpes.cz