Jak na ZM (XII) Ovladatelnost psa na vodítku

Většinou po přivolání na zkoušce ZM následuje cvik „Ovladatelnost psa na vodítku“. Jak by měl cvik vypadat?

Pes by měl sledovat přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru pochodu psovoda nebo při obratech psovoda na místě. Psovod dává psu povel při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu, zastavení a obratech.
Takto striktně hovoří zkušební řád. Ve skutečnosti by měl pes následovat psovoda (koleno psovoda na úrovni psova kohoutku), nepřekážet mu při obratech, zastavovat se stejně jako psovod.

Na co si dát pozor

Vodítko na ZM se vždy drží v pravé ruce (pouze při hlášení rozhodčímu se vodítko drží v levé ruce). Před jakýmkoli povelem tj. i obratem vpravo nebo vlevo můžete psa oslovit jménem. Obraty vlevo a vpravo by měly být prováděny přesně o 90 stupňů, tak i obrat čelem vzad přesně o 180 stupňů. Můžete si vyzkoušet například v čerstvě napadaném sněhu, jak moc přesně se obracíte. Většinou zjistíte hrozné věci. Obrat čelem vzad by měl být oněch 180 stupňů a ještě by jste se měli se psem vracet stejnou cestou po jaké jste k místu otočení přišli (opět možno vyzkoušet ve sněhu nebo tam, kde jsou vidět vaše stopy). Reagujete vždy na povel rozhodčího, proto by vás neměl vyvést z míry např. průchod keřem (rozhodčí se zrovna podíval jinam a nevšiml si, kam míříte). V takové situaci bude určitě lépe oceněn pes, který ztíženou situaci zvládne, než pes, který se na povel psovoda zastaví. Nemělo by k tomu ze strany rozhodčího dojít, ale uvědomte si, že rozhodčí je taky jen člověk.

Povel u tohoto cviku je předepsán jen jeden a to „k noze“. Uvědomte si, že tento povel používáte při přivolání, otáčení vpravo, vlevo, čelem vzad, zastavování, vycházení, zpomalování a zrychlovaní. Proto nácviku věnujte dostatečný čas a vždy dodržujte pořadí při povelu: nejprve povel vydat a teprve potom ho začít provádět!!! Zvláště tam, kde jeden povel používáte pro vícero činností. Často používaný povel při zastavování „sedni“ je chybou a sám nechápu, proč je v takové míře tolerován. Na ZM můžete k povelu přidat posunek. V tomto případě je to tlesknutí levé ruky do levého stehna (jak při vycházení, otáčení tak i při zastavování).

Do tohoto cviku patří i obraty a to jak za pohybu, tak za klidu. Obrat čelem vzad se dá provádět dvěma způsoby. První (a ten starší) je ten, kdy se psovod otáčí za levou rukou a pes ho následuje, aniž by opustil své místo u levé nohy. Druhý možný způsob (tzv. IPO obrat) se provádí tak, že psovod se otáčí proti směru hodinových ručiček a pes ho obíhá za zády ve směru hodinových ručiček s tím, že si psovod za zády předá vodítko z pravé ruky do levé a po dokončení obratu si opět předá vodítko z levé do pravé ruky. Pokud se vám zdá druhý způsob krkolomný, tak věřte, že je pro psa i pro psovoda mnohem jednodušší než obrat podle starého způsobu. Podle způsobu obratu čelem vzad, je nutno zvolit způsob přiřazení psa k noze psovoda (když pes sedí před psovodem).

Na konec jen dodám, že pes, který jde radostně na prověšeném vodítku se zvednutím ocasem (pokud ho má) nejspíše bude lépe bodově ohodnocen než pes, který sice přesně, leč přikrčený s poníženým výrazem se „plazí“ vedle psovodovy nohy. Tudíž cvičte raději za odměny než na donucovací metody.

Autor: Pavel Sedlák
Zdroj: www.mujpes.cz