Jak na ZM (XIII) Sedni, Lehni, Vstaň

Po přivolání a ovladatelnosti na vodítku přichází „polohy psa“. Jedná se o cviky sedni, lehni a vstaň a to za klidu psovoda (tj. psovod stojí na místě). Opět v tomto článku nepůjde o to, jak psa naučit tyto povely, ale pokusím se popsat, na co si dát na zkoušce pozor.

Článek 28. Polohy psa při klidu psovoda

1. Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň.

2. Podle požadavku zkoušky se cvik provádí se psem u nohy na vodítku, volně se psem na jeden krok před psovodem nebo ve vzdálenosti 20 kroků před psovodem.

3. Cvik se prověřuje několikerým provedením každé polohy.

4. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.

Toto říká zkušební řád. Podle požadavku zkoušky ZM se provádí cvik se psem u nohy na vodítku. Většinou to vypadá tak, že na povel rozhodčího se zastavíte a dále vždy na pokyn rozhodčího vydáváte povely psu k zaujetí požadované polohy. Pes musí vydržet vždy do dalšího povelu v dané poloze.

Kde vznikají chyby? Nejčastěji je to opakování povelu. Proto svého psa učte reagovat vždy na první povel. Další častá chyba je, že psovod nedoučí psa. Jedná se o situaci, kdy pes sice určitou polohu zaujme, ale jen v případě, že psovod udělá nějaký posunek (ten si psovod ani nemusí uvědomit) např. při zaujetí polohy v leže, psovod nevědomky natáhne pravou ruku před psa. Pro rozhodčího je to jasný povel navíc a ihned strhává body. Pes by měl zaujmout polohu jen na tyto povely a posunky:

Poloha v leže:

Povel: „lehni“

Posunek: mávnutí levou rukou přes čenich psa zepředu dozadu

Poloha v sedě:

Povel: „sedni“

Posunek: tlesknutí levou rukou do levého stehna

Poloha ve stoje:

Povel: „vstaň“

Posunek: mírné přikrčení v kolenou

Všechny tyto cviky se odehrávají při levé noze psovoda a to tak, aby pes stál rovnoběžně jako psovod. Při změnách polohy např. při pokládání psa, musí pes opět ležet rovnoběžně s psovodem. Pokud si pes lehne nakřivo, dojde ke stržení bodů.

Uvědomte si, že na zkoušce ZM se řídíte podle pokynů rozhodčího, tudíž učte psa, že má v dané poloze vytrvat do dalšího povelu. Jedná se o to, že rozhodčí může nechat vašeho psa stát mnohem déle, než vy normálně procvičujete. Toto odstraníte různou dobou při nácviku sestavy sedni-lehni-vstaň.

Příklad: Pes sedí, zavelím povel „lehni“, počkám 5 vteřin, zavelím povel „sedni“, počkám 15 vteřin, zavelím povel „vstaň“ počkám 10 vteřin, zavelím „lehni“ a počkám 25 vteřin, zavelím „vstaň“, počkám 4 vteřiny a psa posadím a řádně pochválím.

V příštím opakování se změní pořadí poloh a doba setrvání. Pes má vydržet do dalšího povelu a vy nerozhodujete o tom, za jak dlouho bude vydán další povel.

Rozhodčí může zvolit v jakém pořadí se jednotlivé cviky budou odehrávat. Tudíž nikdy necvičte cviky ve stejném pořadí. Procvičujte různé kombinace i s opakováním jednotlivých poloh. Např. lehni, sedni, lehni, vstaň, lehni a sedni.

Pes by neměl při provádění tohoto cviku měnit pozici vedle vaší nohy (posouvat se dopředu nebo dozadu). Vždy by měl mít lopatky na úrovni vašeho kolena.

Autor: Pavel Sedlák
Zdroj: www.mujpes.cz